EL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

santuari de natura

 

La gran diversitat biològica dels Aiguamolls, fa d'aquest parc una de les més importants zones humides de la Mediterrània. De tots els seus valors naturals, el que més crida l'atenció del visitant és la seva població d'aus, tant diversa segons l'època de l'any. Nosaltres però no només anem a mirar ocells. Creiem que cal comprendre -segons cada nivell educatiu- la història dels Aiguamolls, la formació i la transformació de l'espai, així com entendre que és un Parc Natural, motius per la seva declaració com a  Parc Natural, quines tasques s'hi realitzen... I és a partir d'aqui que iniciem la passejada per gaudir de l'espai i dels seus valors.

 

 

CAMÍ:  Hi ha la possibilitat de realitzar itineraris diferents segons les diferents èpoques de l'any. Més curts o més llargs, tots ells són molt planers.

ACTIVITATS: Hi ha la possibilitat d'orientar l'activitat segons els interessos del grup, treballant més la fauna, la flora, els ecosistemes, la gestió del Parc,... L'activitat dura de tres a tres hores i mitja, però mai tenim pressa per acabar...

NIVELLS EDUCATIUS: La visita al Parc Natural dels Aiguamolls la poden disfrutar alumnes de totes les edats, des d'educació infantil fis a universitaris.

OBSERVACIONS: Material educatiu el distribu¨m en un llàpis de memòria amb informació general sobre el Parc Natural i amb propostes de treball segons el nivell educatiu.  SORBUS disposa de prismàtics per fer més profitosa l'activitat.

 

LOCALITZACIÓ

 

ELS AMBIENTS I PAISATGES DELS AIGUAMOLLS (mostra dels materials educatius)

    

 

FOTOS AÈRIES I EQUIPAMENTS