MAPA DE SITUACIÓ DE LA VALL DE SANT DANIEL

 

Per anar a la Vall de Sant Daniel, cal situar-se en el cor de la part vella de Girona, a la plaça de Sant Pere de Galligants.