5

Tarifes pel curs escolar 2018-2019

 

TARIFES GENERALS
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU PER ALUMNE 8 11 €

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES *
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 6 9 €

 

PREUS PER GRUP DE MENYS DE 15 PERSONES
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU PER GRUP 120 ---

* Fins a exhaurir el pressupost de la campanya "del Mar als Cims" de la Diputació de Girona.

 

SORBUS posa a disposició dels seus clients prismŕtics sense cap cost afegit.

Tarifes sense IVA (les activitats pedagògiques realitzades per a centres docents n'estan excemptes)