Tarifes pel curs escolar 2017-2018

 

TARIFES GENERALS
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 8 11

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 6 9

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DEL GIRONS*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 5 8'5

Els centres educatius de la comarca del Gironès, per disposar de la subvenció del Consell Comarcal del Gironès i transport gratuït, han de fer la reserva de l'activitat a l'enllaç que trobareu a la pàgina anterior. La gestió de la subvenció de la Diputació de Girona la tramita directament SORBUS.

* Fins a exhaurir el pressupost de la campanya "del Mar als Cims" de la Diputació de Girona.

Tarifes sense IVA (les activitats pedagògiques realitzades per a centres docents n'estan excemptes)