Tarifes pel curs escolar 2018-2019

 

TARIFES GENERALS
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 8 11

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 6 9

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DEL GIRONS*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 5 8'5

 

* Fins a exhaurir el pressupost de la campanya "del Mar als Cims" de la Diputació de Girona.

Tarifes sense IVA (les activitats pedagògiques realitzades per a centres docents n'estan excemptes)