Tarifes pel curs escolar 2019-2020

 

TARIFES GENERALS
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 9 12

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 6,75 8,85

 

TARIFES PER CENTRES D'ENSENYAMENT DEL GIRONS*
DURADA MITJA JORNADA JORNADA COMPLERTA
PREU ALUMNE 5,75 8'35

 

* Fins a exhaurir el pressupost de la campanya "del Mar als Cims" de la Diputació de Girona.

Tarifes sense IVA (les activitats pedagògiques realitzades per a centres docents n'estan excemptes)